Hírek

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 20/2019. (IX.09.) számú határozata

20/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 19/2019. (IX.09.) számú határozata

19/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 18/2019. (IX.09.) számú határozata

18/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 17/2019. (IX.09.) számú határozata

17/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 16/2019. (IX.09.) számú határozata

16/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 15/2019. (IX.09.) számú határozata

15/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 14/2019. (IX.09.) számú határozata

14/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 13/2019. (IX.09.) számú határozata

13/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 12/2019. (IX.09.) számú határozata

12/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 11/2019. (IX.09.) számú határozata

11/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 10/2019. (IX.09.) számú határozata

10/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 9/2019. (IX.09.) számú határozata

9/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 8/2019. (IX.09.) számú határozata

8/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 7/2019. (IX.09.) számú határozata

7/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 6/2019. (IX.09.) számú határozata

6/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 5/2019. (IX.09.) számú határozata

5/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 4/2019. (IX.09.) számú határozata

4/2019. (IX.09.) sz. HVB határozat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Győrújfalu, belterület 116/23 hrsz-ú „kivett beépítetlen terület” értékesítésére

pályázati felhívás

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 3/2019. (IX.02.) számú határozata

3/2019. (IX.02.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 2/2019. (IX.02.) számú határozata

2/2019. (IX.02.) sz. HVB határozat

Győrújfalu község Helyi Választási Bizottságának 1/2019. (VIII.26.) számú határozata

1/2019. (VIII.26.) sz. HVB határozat.

2019. évi eboltás időpontja

A Polgármesteri Hivatal értesíti a község eb tartóit, hogy az ebek 2019. év összevezetéses eboltását dr. Fekete László és dr. Vojtilla Zsuzsanna szolgáltató állatorvosok az alábbi időpontban és helyen végzik:

2019. 09. 29. vasárnap 14:00-15:00, helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti parkoló

 

(elérhetőségük: http://szigetkoziallatorvos.hu/)

Általános tájékoztatás a 2019. október 13. napján tartandó helyi önkormányzati képviselők és polgármester választás kitűzéséről

 

 1. október 13. napján 6:00 órától 19:00 óráig a választópolgárok a korábbi évek gyakorlatától eltérően két szavazókörben adják le a voksukat, azaz szavazni az alábbiak szerint az Általános Iskolában (9171 Győrújfalu, Táncsics Mihály u. 2.) lehet.

Fontos, hogy a választópolgár csak abban a szavazókörben szavazhat, amely számára ki lett jelölve!

A 001. és a 002. szavazókörökhöz tartozó egyes utcákat, közterületeket az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 

                                     001. szavazókör:

Ady Endre utca

Major utca

Akácos út

Margaréta utca

Arany János utca

Mátyás király körút

Bokros utca

Petőfi Sándor utca

Duna utca

Radnóti Miklós utca

Fő tér

Sport utca

Jácint utca

Wass Albert utca

Kenderáztató utca

Zsák utca

Kölcsey Ferenc utca

                                        

                                          002. szavazókör:

Berek utca

Mártonháza utca

Diófa utca

Méhész utca

Hársfa utca

Rákóczi utca

József Attila utca

Szabadság utca

Kossuth Lajos utca

Táncsics Mihály utca

Mártírok utca

Tó utca

 

A szavazópolgárok a választási értesítőn is megtalálják, hogy 001. vagy 002. szavazókör lett számukra voksolásra kijelölve.

A szavazás során a választópolgárok 1 fő polgármester jelöltre és legfeljebb 6 fő képviselőjelöltre szavazhatnak.

A választással kapcsolatos aktuális információkat a Helyi Választási Iroda frissíti, melyek megtalálhatóak a www.gyorujfalu.hu oldalon, hirdetőtáblán elhelyezett tájékoztatón, illetve a választási hirdetményeken. A jelöltállítással, illetve a szavazás menetével kapcsolatos kérdésekben ügyfélfogadási időben az Önkormányzati Hivatalban, illetve telefonon a +96/541-200, 2-es mellék telefonszámon is állunk a Tisztelt Lakosság rendelkezésére.

 

 

Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző s. k.

HVI vezető

Önkormányzati választás 2019. október 13. - tájékoztató a jelöltállításról

Önkormányzati választás 2019. október 13.

Tájékoztató a jelöltállításról

 

Jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet. Az ajánlóívet a független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelölő szervezet a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság mellett működő választási irodától igényelheti a választás kitűzését követően.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-től átadja az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. A választási iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal lát el.


   

2019. augusztus 24-én (szombat): az ajánlóívek kiadása ezen a napon ügyeleti rendszerben működik, előzetesen egyeztetett időpontban.

Időpont egyeztetés: Csillag Zsuzsanna, +3620/96-96-295 telefonszámon vagy ügyfélfogadási időtől függetlenül munkaidőben az Önkormányzati Hivatalban (9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 7.) történik.

 

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet, az alábbi kivételekkel:

Nem gyűjthető ajánlás:

a)az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b)a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

 1. c) tömegközlekedési eszközön,
  d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,
  e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,
  f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. 

 A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni. A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10 000 Ft. Nem szabható ki bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

Az egyéni listás jelöltet, a polgármester-jelöltet a helyi választási bizottság, a főpolgármester-jelöltet a területi választási bizottság veszi nyilvántartásba.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni.

 

Domjánné dr. Fehérvári Diána s. k.

HVI vezető

Kéménysepréssel kapcsolatos tudnivaló- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása

tájékoztatás

A háziorvosi rendelésben augusztus 21. és augusztus 30. között helyettesítés lesz

A helyettesítés rendje:

augusztus 21. (szerda)           Győrújfalu:                  08.30-10.00

augusztus 22. (csütörtök)       Győrzámoly:                 13.00-15.00

augusztus 26. (hétfő)              Győrzámoly:                 11.00-13.00

augusztus 28. (szerda)          Győrújfalu:                   08.30-10.00

augusztus 29. (csütörtök)       Győrzámoly:                 13.00-15.00

 

Sürgős esetben a helyettes orvos is hívható, ill. felkereshető saját rendelése is.

Helyettes orvos: dr. Környei Miklós (tel.: 70/317-95-19)

 

Augusztus 19. és 20.: munkaszüneti nap, központi ügyelet működik.

 

dr. Bán Barbara s. k.

háziorvos

A Győrújfalui Helyi Választási Iroda Vezetőjének 1/2019. (VIII. 08.) határozata a 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármester és egyéni listás jelöltállításhoz szükséges ajánlások számáról

iktatószám: 135-20/2019.

A Győrújfalui Helyi Választási Iroda Vezetőjének

1/2019. (VIII. 08.) határozata

 

A Győrújfalui Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése és a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) és (3) bekezdése alapján az alábbi

határozatot

 

hozta meg:

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma Győrújfalu településen: 50 fő.

A 2019. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma Győrújfalu településen: 17 fő.

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig kell a Győrújfalui Helyi Választási Bizottsághoz (9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7.) bejelenteni.

Jelen közleménnyel összefüggésben annak közzétételétől számított 3 (három) napon belül a választásra irányadó jogszabály megsértésére hivatkozással a Ve. 210. § (1) bekezdése alapján kifogást lehet benyújtani a Helyi Választási Bizottsághoz (cím: 9171 Győrújfalu, Ady Endre utca 7., fax: 96/541-200, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.) A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az a közlemény közzétételének napjától, azaz 2019. augusztus 8. napjától számított legkésőbb harmadik napon, azaz legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen. A kifogás benyújtására megállapított határidő jogvesztő.

A kifogást írásban - személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva - lehet benyújtani.

A kifogásnak tartalmaznia kell:

 • a jogszabálysértés megjelölését,
 • a jogszabálysértés bizonyítékait,
 • a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét,
 • a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve, ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét is.

A kifogás tárgyi illetékmentes.

I n d o k o l á s

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző hatvanhatodik napon, azaz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése szerint 2019. augusztus 8-án.

A Ve. ugyanezen §-ának (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi – a 19/2019. (VII.29.) IM rendelet 20. § (2) bekezdésének megfelelően a 2019. augusztus 7-i - adatai alapján kell megállapítani.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

Ugyanezen törvény 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” informatikai alkalmazás (NVR) Választást Előkészítő Rendszerrésze (VER) által közzétett – adatai szerint, Győrújfalu község választópolgárainak száma 2019. augusztus 7.  napján 1641 volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 17, míg 3 %-a felfelé kerekítve 50.

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző harmincnegyedik napon – azaz 2019. szeptember 9-én (hétfő) 16.00 óráig - kell bejelenteni, amelyet a (2) bekezdés szerint a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.gyorujfalu.hu internetes oldalon történő megjelenés útján - gondoskodtam. A jogorvoslati tájékoztatás a Ve. 208-212. §-ain, az illetékmentesség az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 1. pontján alapul.

 

Győrújfalu, 2019. augusztus 8.                      

 

                                                                                                                                                                               Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző s. k.

                                                                                                                                                                               Győrújfalui Helyi Választási Iroda Vezetője

Határidő naptár a 2019. október 13. Önkormányzati képviselők és polgármester választásra

Határidő naptár a 2019. október 13.

Önkormányzati képviselők és polgármester választásra

 

Feladat-határidő

Határnap

Jogszabály

A választás napja

2019. október 13.

 

A jelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása

2019. augusztus 8.

Ve. 307/E. § (1) bekezdés

Értesítők kiküldése

2019. augusztus 23-ig

Ve. 115. § (1) bekezdés

Jelölt állítás - a HVI legkorábban az igénylő részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet átadja

2019. augusztus 24-től

Ve. 121. § (2) bekezdés

A települési önkormányzati képviselő és polgármester jelölt bejelentése  

2019. szeptember 9. 16.00

Ve. 307/G § (1) bekezdés

Az ajánlóívek leadásának határideje

2019. szeptember 9. 16.00 óráig

Ve. 124. § (2) bekezdés

A bejelentett jelöltek szavazólapon való megjelenési sorrendjének megállapítása sorsolással.

2019. szeptember 10. 16.00 után

Ve. 160. § (2) bekezdés

Szavazólap adattartalmának jóváhagyása

2019. szeptember 10. után

Ve. 162. § (1) bekezdés

A választási bizottság megbízott tagjának bejelentése

 

2019. október 4. 16.00 óráig

Ve. 30. § (2) bekezdés

Választási kampányidőszak

2019. augusztus 24. – október 13.

19.00 óráig

Ve. 139. §

Mozgóurna iránti kérelmek benyújtása

A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet

   a, a helyi választási irodához

        aa,  levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül  elektronikus úton legkésőbb 16.00 óráig,

        ab,  személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00óráig vagy

        ac,  2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án 12.00 óráig,

b, az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz  meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem  rendelkező személy általi kézbesítésével október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.

Ve. 103. § (2) bekezdés a) és b) pontja

A szavazóhelyiségben szavazás

2019. október 13.  6.00 – 19:00

Ve.169.§

HVI-nél a szavazóköri és az eredményjegyzőkönyvek megtekintése

2019. október 16. 16.00 óráig

Ve. 204. §

Választási plakátok eltávolítása

2019. november 13.

Ve. 144. § (7) bekezdés

KÖZLEMÉNY - HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA

KÖZLEMÉNY

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK VÁLASZTÁSA 2019. OKTÓBER 13.

 

Tisztelt Választópolgárok!

 

A köztársasági elnök a 308/2019. (VII.26.) KE határozatával a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választását 2019. október 13. napjára tűzte ki.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával kapcsolatos általános tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat:

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel a Nemzeti Választási Iroda erről értesítő megküldésével 2019. augusztus 23. napjáig tájékoztatja.

Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7. napját követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe a helyi választási iroda (a továbbiakban: HVI) értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételről. A választópolgár – ha nem kapja meg az értesítőt, vagy az megsemmisül vagy elvész – a HVI-től új értesítőt igényelhet.

A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmet 2019. augusztus 8. napjától lehet benyújtani.

Az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a választópolgár nyújthatja be, aki 2019. június 26-án és az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor ugyanazon tartózkodási hellyel rendelkezett, és tartózkodási helyének érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezés irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a HVI-hez.

Az átjelentkező választópolgár

a)    levélben történő vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 9-én 16.00 óráig,

b)    személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus benyújtás esetén legkésőbb október 11-én 16.00 óráig

visszavonhatja átjelentkezési kérelmét.

A választópolgárt vissza kell venni a lakóhelye szerinti szavazókör névjegyzékébe, ha legkésőbb 2019. október 11-én tartózkodási helyét megszünteti.

Mozgóurna iránti kérelmet a HVI-hez

c)    levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb október 9-én 16.00 óráig,

d)    személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb október 11-én 16.00 óráig, vagy

e)    2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton legkésőbb október 13-án 12.00 óráig lehet benyújtani.

Az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig lehet benyújtani.

A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.

 

Szavazni a választás napján reggel 6.00 és este 19.00 óra között lehet az alábbi szavazókörökben:

Győrújfalu községben:

1. szavazókör: 9171 Győrújfalu, Táncsics Mihály u. 2. (iskola)

2. szavazókör: 9171 Győrújfalu, Táncsics Mihály u. 2. (iskola)

 

 

Győrújfalu, 2019. 08. 06.

 

                                                                           Domjánné dr. Fehérvári Diána sk.

                                                                                             HVI vezető

NIF Zrt. – Győr, északnyugati elkerülő út, M1 autópálya és 14. sz. főút közötti útszakasz fejlesztésének környezeti hatásvizsgálat eljársása - közlemény

hirdetmény

tájékoztatás

Értesítés igazgatási szünetről

 

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2019. AUGUSZTUS 10-ÉN SZOMBATON

IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

 

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Győrújfalu, 2019. augusztus 6.

                                                                           

                                                                        Domjánné dr. Fehérvári Diána s.k.

                                                                                               aljegyző

                                                                                                

Szünetel a fogászati rendelés

Dr. Szegedy Judit fogorvos értesíti a pácienseit, hogy 2018. AUGUSZTUS 5. és AUGUSZTUS 23. között a fogászati rendelés szünetel Győrzámolyon.

Helyettes orvos: augusztus 5. és 9. között: dr. Hetényi Gábor (Nyúl Szent István tér 6.; Tel.: +36 20 274 0206)
Rendelés:

                 hétfő, kedd, csütörtök: 13.00-17.00 
                 szerda, péntek 08.00-11.00
               

Helyettes orvos: augusztus 12. és 23. között: dr. Mester Csaba (Pázmándfalu Fő u. 129., Tel.: 96/470-193)
Rendelés:

                 hétfő, szerda: 14.00-18.00

                 kedd, csütörtök, péntek: 08.00-12.00

 

 Augusztus 20., 21. – Ügyelet – Győr

 

CSAK SÜRGŐS ESETBEN, FÁJDALOM ESETÉN!

NIF Zrt. – Győr, északnyugati elkerülő út, M1 autópálya és 14. sz. főút közötti útszakasz fejlesztésének környezetvédelmi engedélye - közlemény

tájékoztató

közlemény

NIF Zrt. – Győr, északnyugati elkerülő út, M1 autópálya és 14. sz. főút közötti útszakasz fejlesztésének környezetvédelmi engedélye - közlemény

közlemény

tájékoztató 4179-52/2019

ÍZŐRZŐK FŐZŐMŰSOR GYŐRÚJFALUI ADÁSA

Tisztelt Lakosság!

 

 

Az Ízőrzők című gasztro műsor május hónapban Győrújfalun leforgatott adását 2019. július 26-án pénteken 12:45 perctől tekinthetik meg a Duna TV-n.

A https://www.mediaklikk.hu/ oldalon július 26-át követően még egy hétig lesz elérhető az adás.

 

 

Nagy Imre Attila s. k. polgármester

NIF Zrt. – Győr, északnyugati elkerülő út, M1 autópálya és 14. sz. főút közötti útszakasz fejlesztésének környezetvédelmi engedélye - közlemény

images/4179-10_aláírt.pdf

images/4179-11_aláírt.pdf

Tájékoztatás ügyfélfogadási szünetről

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2019. július 1-én (hétfőn) az ügyfélfogadás szünetel.

A szünetelő ügyfélfogadási időt 2019. július 3-án (szerdán) 8:00-16:00-ig pótolja az önkormányzati hivatal.

Megértésüket köszönjük!

 

Önkormányzati Hivatal

Háziorvos nyári rendelési ideje július 02 - augusztus 20. között

Nyáron 07. 02-től 08. 20-ig a rendelések a következőképpen alakulnak:

 

Hétfő09.00-12.00 Győrzámoly

Kedd (változatlan):  08.10-10.00 Győrzámoly, 11.00-13.00 Győrújfalu

Szerda: 13.00-16.00 Győrzámoly

Csütörtök: 09.00-12.00 Győrzámoly

Péntek (változatlan): 08.00-10.00 Győrújfalu, 11.00-13.00 Győrzámoly

 

dr. Bán Barbara sk.

háziorvos

A háziorvosi rendelésben június 20. és július 1. között helyettesítés lesz

A helyettesítés rendje:

június 24. (hétfő)           Győrzámoly:                  11.00-13.00

június 26. (szerda)       Győrújfalu:                    08.30-10.00

június 27. (csütörtök)    Győrzámoly:                  13.00-15.00

 

 

Sürgős esetben a helyettes orvos is hívható, ill. felkereshető saját rendelése is.

Helyettes orvos: dr. Környei Miklós (tel.: 70/317-95-19)

 

 

dr. Bán Barbara s. k.

háziorvos

Méhészek értesítése

A Győri Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya Vámosszabadin tartott 6 db méhcsaládnál mézelő méhek költésrothadás betegséget állapított meg, ezért az érintett méhészetre helyi zárlatot, Vámosszabadi, Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Kisbajcs, Nagybajcs, Abda és Kunsziget településekre községi zárlatot, továbbá Győr alábbi városrészeire részleges községi zárlatot rendelt el:

- a város Szigetköz területére eső részei,

- Győr-Sziget városrész,

- Pinnyéd városrésztől délre folyó Rábca-ágtól északra eső terület,

- a városon áthaladó 1-es számú főűt Rába-híd és Szeszgyár utca közötti szakaszától északra eső városrész,

- a Szeszgyár utca-Kandó K. utca-Hűtőház u. vonalától északra, valamint a 813-as főút vonalától nyugatra eső városrész.

A községi zárlat alatt álló területről tilos:

- méheket és betegség terjesztésére alkalmas anyagokat, méhészeti berendezési tárgyakat (kaptár, keret, lép, viasz, méhészeti eszközök, stb.) kivinni,

- vándoroltatni,

- a községbe méheket bevinni,

-a méhészeteket a tulajdonoson, méhegészségügyi felelősőn, hatósági állatorvoson kívül látogatni.

 

A községi zárlat alatt álló valamennyi méhészet méhcsaládját - nyúlós költésrothadás szempontjából - a méhegészségügyi felelősnek meg kell vizsgálni.

A községi zárlat addig tart, míg egyetlen méhészet is helyi zárlat alatt áll (a megbetegedés jelentkezése után kedvező esetben legkorábban 60 nap múlva oldható fel a helyi zárlat). 

 

További információt az illetékes állategészségügyi hatóságnál kérhetnek a 96/795-091 telefonszámon.

Pünkösdi játszóház május 25. szombat 15:00-

PÜNKÖSDI JÁTSZÓHÁZ

 

 

A Szigetközi „Csutora” Hagyományápoló Egyesület pünkösdi játszóházat rendez

Helyszín: GYŐRÚJFALUI FALUHÁZ

Időpont 2019. május 25. (szombaton) 15.00. órától


Programok:

Barabás Renáta vezetésével, a pünkösdi ünnepkörrel kapcsolatos díszek, apró ajándékok készítését sajátíthatjátok el. Az általatok elkészített ajándékokat haza lehet vinni!

 

Utána táncház!

Zenél a Vén Tücsök zenekar.

 

Kicsiket, nagyokat egyaránt szeretettel várunk!

Változik a fogorvosi rendelés helyszíne és telefonszáma

Dr. Szegedy Judit fogorvosnő 2019. májusától az új egészségházban fogadja pácienseit (Győrzámoly, Rákóczi u. 49/B.).

A fogászat telefonszáma is megváltozott, a doktornőt rendelési időben a 96/686-703 telefonszámon érhetik el.

Rendelési idő:

                             Hétfő 7.30-13.30

                             Kedd 12.00-18.00

                             Szerda 7.30-13.30 (iskola fogászat)

                             Csütörtök 12.00-18.00

                             Péntek: 7.30-13.30

Alsószigetközi Földtulajdonosok Vadásztársaságának tájékoztatója kihelyezett vadcsapdákról

tájékoztató levél

Tájékoztatás az elektronikus ügyintézés ismertségének elősegítése érdekében

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

 

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal könnyebbé válnak.

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.

Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.

Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.

A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.

Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

 

 

 

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.

A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.

Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.

A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.

Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.

Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén elérhetik.

Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.

Tájékoztatás az óvodai és iskolai étkezési térítési és bölcsődei étkezési térítési és gondozási díjak változásáról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai és iskolai étkezési térítési díjak és a bölcsődei étkezési térítési, valamint gondozási díjak 2019. április 1-től a mellékelt rendelet szerint változnak:

 

Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (IV. 01.) önkormányzati rendelete az intézményi étkezési térítési díjakról és a bölcsődei gondozásért fizetendő intézményi térítési díjról

 

 

 

dr. Hajnal Jenő s. k.

jegyző

Óvodai beiratkozás időpontja

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2019/2020-as nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

 

Győrújfalu községben

a következő időpontokban történik:

2019. április 23-án (kedden) 07.00 - 17.00 óráig,

2019. április 24-én (szerdán) 08.00 - 16.00 óráig.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2019. április 24.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2019. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

 

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

 utolsó határnapot (2019. április 24.) követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz,Győrújfalu Községi Önkormányzathoz.

Másodfokú döntést a jegyző hoz.

 

Győrújfalu, 2019. 03. 22.

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                 dr. Hajnal Jenő s. k.

                                                                                                                                                                                                                          jegyző

Tájékoztatás szavazókör helyének változásáról

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. május 26. napján tartandó Európai parlamenti képviselők választásán Győrújfalu községben a  választópolgárok a 001. számú, Győrújfalu, Táncsics M. u. 2. szám (Iskola) alatti szavazókörben szavazhatnak.

 

 

 

dr. Hajnal Jenő s. k.

jegyző

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályának tájékoztatása általános iskolai beiratkozás időpontjáról

tájékoztató

Felhívás eb tartási szabályok betartására

Tisztelt Lakosság!

 

Az utóbbi időben több Győrújfalui lakos is jelezte felém, hogy a Jácint utcában található vesszőlabirintust, néhány kutyatulajdonos, az ebek futtatására és „egyéb” dolgának elvégzésére használja.

Mint az bizonyára mindenki előtt ismeretes, a létesítmény kisgyermekek szabadtéri szórakoztatására lett életre hívva, nem pedig arra, hogy figyelmetlen és gondatlan kutyatartók ott végeztessék el állataikkal azok szükségleteit.

Azon túl, hogy ez esztétikailag kifogásolható, közegészségügyi szempontból is aggályos. Hamarosan kitavaszodik, az otthagyott ürülékek legyek, és más betegségeket terjesztő organizmusok tömkelegét fogja odavonzani, ezzel potenciálisan veszélybe sodorva az ott játszó gyermekeket.

A környéken sok kisgyermekes család él, akik fokozottan ki vannak téve az ebből adódó fertőzés veszélynek!

 

 

Kérem a fentiek betartását!

 

 

dr. Hajnal Jenő s. k.

jegyző

KSH tájékoztatása lakossági adatgyűjtésekről

tájékoztató levél

Hirdetmény - Panoráma Projekt Kft. építési engedélye, Győrújfalu 509/3 hrsz.

hirdetmény

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a szavazókörök felülvizsgálatáról

határozat

Áramszüneti értesítő - 2019. február 27. szerda

E.ON Hálózat

Áramszünet értesítő

 

Folyamatos fejlesztés hajtunk végre hálózatunkban. A munkák biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen az áramszünet. A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!

 

2019.február-27-én 08:00 órától 16:00 óráig

 

Győrújfalu: Ady.u. Berek.u. Petőfi.u. Rákóczi u.22-től PS,és 1-től PN,Major u.,Akácos u. Kenderáztató u. Bokros u. Jácint u. Tó u. Sport u. Hársfa u. Duna u. Diófa u. József A.u. Vass Albert u. Mátyás kir.u. Fő tér végéig, Idősek lakóparkja, BM horgásztó,  Mártonháza  területén és Margaréta u. 1-3 PN és 2-12 PS, Mártírok u.4 (COOP bolt és LaPerla Vendéglő is)

számok alatt áramszünet lesz.

 

Lépjen be online ügyfélszolgálatunkra (www.eon.hu/ugyintezes)ahol az üzemszünetek menüpontban tájékozódhat a tervezett üzemszünetekről.

Helyi Választási Iroda vezetőjének határozata a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásán Győrújfalu községben megválasztható önkormányzati képviselők számáról

HVI vezetői határozat

Áramszüneti értesítő - 2019. 02. 14. csütörtök

 

Szolgáltatásaink kiváló minősége és a biztonságos ellátás érdekében folyamatos korszerűsítést hajtunk végre hálózatunkon. A tervszerű fejlesztések elvégzéséhez elengedhetetlen a szolgáltatás időszakos szüneteltetése. Ezért a településükön áramszünet várható a következő időszakban:

Győrújfalu

Utca

Terület

Hrsz.

Házszám -tól

Házszám -ig

Dátum

Időpont(tól)

Időpont(ig)

Megjegyzés

Arany János utca

Egész utca

     

2019-02-14

08:00

12:00

 

Mártírok utca

Páros házszám

 

10

34

2019-02-14

08:00

12:00

 

Rákóczi Ferenc utca

Páros házszám

 

2

22

2019-02-14

08:00

12:00

 

Köszönjük megértésüket!

Üdvözlettel:
E.ON Ügyfélszolgálat

Értesítés igazgatási szünetről - 02. 27. szerda

 ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2019. FEBRUÁR 27-ÉN SZERDÁN IGAZGATÁSI SZÜNET (ÁRAMSZÜNET) MIATT ZÁRVA LESZ.

 

Szíves megértésüket köszönjük!

 

Győrújfalu, 2018. február 7.                              

 

 

dr. Hajnal Jenő jegyző s.k.

Hirdetmény - Openinvest Kft. fennmaradási és továbbépítési engedélye, Győrújfalu 509/3 hrsz.

hirdetmény

Hirdetmény - függő hatályú döntés - Panoráma Projekt Kft. építési engedélye, Győrújfalu 509/3 hrsz.

hirdetmény

Meghívó lakossági fórumra - Győr - Országhatár közötti útszakasz és Győr nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének előkészítése

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓRA


Tisztelt Lakosság!


A beruházó NIF Zrt. és a tervező Pannonway Építő Kft. LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓT tart a Győr - Országhatár közötti útszakasz és Győr nyugati elkerülő útszakasz fejlesztésének előkészítése (tanulmányterv készítése) elnevezésű projekttel kapcsolatban, amelyre tisztelettel meghívja az érdeklődőket.

Helyszín: Győrújfalu Faluház (emeleti nagyterem)
Cím: 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 9.
Időpont: 2019. január 11. 17:00


Megvalósítandó főbb műszaki tartalom:
- 14 sz. főút fejlesztése Győr város és az Országhatár között - tanulmányterv készítése
- Győr városát nyugatról elkerülő új nyomvonalú út a 813 sz. főút és az M1 autópálya között - tanulmányterv készítése
- Kerékpárút kapcsolat kiépítése Győr és Vámosszabadi között - tanulmányterv készítése
A tájékoztatón lehetőség nyílik a beruházáshoz kapcsolódó kérdések, észrevételek megvitatására.
A tervezés ideje alatt felmerülő kérdések esetén a tervező az alábbi elérhetőségeken keresztül nyújt tájékoztatást az érdeklődőknek:

Iroda címe: 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 8.
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
További információ: www.facebook.com/nifzrt és www.nif.hu oldalakon
A lakossági tájékoztató nem sajtónyilvános esemény.

Fogászati rendelés az ünnepek alatt

Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY

GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

 2018. DECEMBER 21. PÉNTEKTŐL – 2018. DECEMBER 31. HÉTFŐIG

IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

 

Ügyfélfogadás 2019. január 2. szerdától.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Kizárólag rendkívüli esetben (haláleset anyakönyvezése) értesítendő:

 • Siposné Kovács Katalin anyakönyvvezető (20/434-01-22)
 • haláleset anyakönyvezésével kapcsolatos ügyintézés helyszíne: 9173 Győrladamér, Szent István. u. 41. – Polgármesteri Hivatal

 

Győrújfalu, 2018. december 10.   

 

                                                                                                                                                                                                  dr. Hajnal Jenő s.k.

                                                                                                                                                                                                          jegyző

Értesítés igazgatási szünetről

ÉRTESÍTÉS

 

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY

GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

 

2018. DECEMBER 15-ÉN SZOMBATON

IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT

 ZÁRVA LESZ.

 

Szíves megértésüket köszönjük.

 

 

 

Győrújfalu, 2018. december 10.                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                         dr. Hajnal Jenő s.k.

                                                                                                                                                                                                                                                   jegyző

                                                                                                

ADVENTI JÁTSZÓHÁZ - december 8. szombat 15:00 - Általános Iskola

 

A Szigetközi „Csutora”

Hagyományápoló Egyesület

játszóházat rendez.

Helyszín:

Győrújfalu Iskola

Időpont: 2018. december 8. (szombat)    15.00. órától
 

Programok:

Barabás Renáta vezetésével, az ünneppel kapcsolatos díszek, apró ajándékok készítését sajátíthatjátok el. Az általatok elkészített ajándékokat haza lehet vinni!

 

Utána táncház!

Zenél a Vén Tücsök zenekar.

Kicsiket, nagyokat
egyaránt szeretettel várunk!

A részvétel ingyenes

é

 

Ruhagyűjtés

Ruhagyűjtés

 

A Vöröskereszt Helyi Szervezete ruhagyűjtést szervez

2018. december 3. hétfő, december 4. kedd, december 5. szerda napokon  15:00-18:00 óra között.

Helyszín: Könyvtár előtér (Ady E. u. 9.)

 

- Gyermek holmik, játékok, könyvek

- Jó minőségű felnőtt és gyermek „kinőtt ruhák”

Az adományokat a hátrányos helyzetű gyermekek és családok kapják.

 

Vöröskereszt Győrújfalui Szervezete

Koteczki Józsefné és Ráblné Surányi Zsuzsanna

 

„Segíts, hogy segíthessünk!”

A háziorvosi rendelés 2018. 10. 31-én szerdán elmarad

 

dr. Bán Barbara háziorvos értesíti a pácienseit, hogy  2018. október 31-én szerdán a háziorvosi rendelés elmarad.

 

Sürgős esetben hívható dr. Környei Miklós háziorvos  a 0670/317-95-19-es telefonszámon.

 

 

dr. Bán Barbara sk.

háziorvos

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ Ügyfélfogadási rendről

 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2018. október 23. napi nemzeti ünnep, valamint a 2018. november 1. napi mindenszentek ünnepe miatt a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása az alábbiak szerint alakul:

 

2018. október 12.

péntek

munkanap

 

Az ügyfélfogadás szünetel.

2018. október 13.

szombat

munkanap

 

Az ügyfélfogadás szünetel.

2018. október 22.

hétfő

pihenőnap

 

Az ügyfélfogadás szünetel.

2018. október 23.

kedd

munkaszüneti
nap

 

Az ügyfélfogadás szünetel.

         

2018. november 1.

csütörtök

munkaszüneti
nap

 

Az ügyfélfogadás szünetel.

2018. november 2.

péntek

pihenőnap

 

Az ügyfélfogadás szünetel.

2018. november 9.

péntek

munkanap

 

Az ügyfélfogadás szünetel.

2018.november10.

szombat

munkanap

 

 Az ügyfélfogadás szünetel.

         

Kérem tájékoztatásunk szíves megértését.

Győrújfalu, 2018. október 2.

 

     dr. Hajnal Jenő sk.

         jegyző

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Győrújfalu Községi Önkormányzat csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához.

Az „A” típusú pályázatra azok a Győrújfalu területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Győrújfalu területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű  fiatalok jelentkezhetnek, akik

       a)  a 2018/2019. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;

      vagy

      b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;

és a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  2018. november 6. kedd

Pályázati kiírások, egyéb információk:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A - 2019

PÁLYÁZATI KIÍRÁS B - 2019

Véradás - 2018. szeptember 20. (csütörtök) 16:00 – 19:00 Faluház

véradás

 

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete véradást szervez

2018. szeptember 20. (csütörtök) 16:00 – 19:00

Helyszín: Faluház, 9171 Győrújfalu, Ady Endre u. 9.

 

Szeretettel várunk mindenkit!

 

 

Szükséges iratok: személyi-, lakcím-, taj- kártya

A szokásos juttatásokon felül, a Győrújfalui Alapszervezet jóvoltából vendégül látunk minden kedves véradót.

 

Segíts, hogy segíthessünk!

Kéménysepréssel kapcsolatos fontos tudnivalók - Katasztrófavédelem tájékoztatása

tájékoztató anyag

tájékoztató

II. Csallóközi halászléfőző fesztivál - 2018. 09. 01. medvei sportpálya

Plakát HU 002

A háziorvosi rendelésben augusztus 21. és augusztus 31. között helyettesítés lesz

A helyettesítés rendje:

augusztus 22. (szerda)           Győrújfalu:                  09.00-10.30

augusztus 23. (csütörtök)      Győrzámoly:               13.00-15.00

augusztus 27. (hétfő)              Győrzámoly:               11.00-13.00

augusztus 29. (szerda)            Győrújfalu:                  09.00-10.30

augusztus 30. (csütörtök)      Győrzámoly:               13.00-15.00

 

Sürgős esetben a helyettes orvos is hívható, ill. felkereshető saját rendelése is.

Helyettes orvos: dr. Környei Miklós (tel.: 70/317-95-19)

 

 

dr. Bán Barbara sk.

háziorvos

Téli rezsicsökkentés kiterjesztése

 

Tisztelt Lakosok!

 

Értesítjük Önöket, hogy az 1346/2018. (VII. 27.) Kormányhatározat alapján – a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében – a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal is megkezdte a korábban rezsicsökkentési támogatásban (12.000 Ft) nem részesült, gáz- vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem rendelkező háztatások egyszeri természetbeni támogatására vonatkozó igénybejelentéseinek felmérését.

 

Az igénybejelentést a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban (Győrújfalu, Ady Endre u. 7.), ügyfélfogadási időben (hétfő-kedd: 07.45-15.45, csütörtök: 07.45-15.45 óra) lehet bejelenteni a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével.

Az igénybejelentő lapot minden háztatásba eljuttatjuk, az ahhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztató megtekinthető a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban, vagy a csatolt mellékelteben.

A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje 2018. október 15.

 

Az igénybejelentéseket a Közös Önkormányzati Hivatal a Belügyminisztérium felé továbbítja. Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban téli rezsicsökkentésben nem részesült.

 

További kérdéseikkel kapcsolatban szívesen állunk rendelkezésükre a 96/541-200-as telefonszámon.

 

                                   

                                                                                                                                                                                                                       Domjánné dr. Fehérvári Diána sk.        

                                                                                                                                                                                                                                                    aljegyző

Igénybejelentő nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

1346/2018. (VII. 27.) sz. Kormányhatározat

Szünetel a győrzámolyi fogászati rendelés

Dr. Szegedy Judit fogorvos értesíti a pácienseit, hogy 2018. AUGUSZTUS 5. és AUGUSZTUS 23. között a fogászati rendelés szünetel Győrzámolyon.

Helyettes orvos: augusztus 5. és 9. között: dr. Hetényi Gábor (Nyúl Szent István tér 6.; Tel.: +36 20 274 0206)
Rendelés:

                 hétfő, kedd, csütörtök: 13.00-17.00 
                 szerda, péntek 08.00-11.00
               

Helyettes orvos: augusztus 12. és 23. között: dr. Mester Csaba (Pázmándfalu Fő u. 129., Tel.: 96/470-193)
Rendelés:

                 hétfő, szerda: 14.00-18.00

                 kedd, csütörtök, péntek: 08.00-12.00

 

 Augusztus 20., 21. – Ügyelet – Győr

 

CSAK SÜRGŐS ESETBEN, FÁJDALOM ESETÉN!

az önkormányzati hivatal 2018. június 25-én hétfőn zárva lesz

 

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2018. JÚNIUS 25-ÉN HÉTFŐN IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

 

Győrújfalu, 2018. június 20.          

                                                                

                                                                                                                                                                                                        Nagy Imre Attila sk.

                                                                                                                                                                                                           polgármester

                                                                                                

Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, határozotlan idejű vezetői megbízással

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 7., 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57., 9173 Győrladamér, Szent I. u. 41.

 

részletes pályázati kiírás

a falugazdász ügyfélfogadása átmenetileg szünetel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Enzsöly Dezső falugazdász keddi fogadónapjai átmenetileg (bizonytalan ideig) elmaradnak.

Ügyintézésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságán van lehetőség.

9025 Győr, Csipkegyári utca 2-4.

Telefonszám: 96/310-245

Pünkösdi Játszóház

Névtelen

GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatása a 2018. 04. 21-i bio hulladékszállításáról

tájékoztató

Értesítés igazgatási szünetről

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2018. MÁRCIUS 21.-ÉN SZOMBATON IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Kató Mária sk.

   jegyző

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 9/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete 9. § alapján a rendeletben foglalt szabályok be nem tartása esetén a szabálytalanság elkövetőjével szemben a tűzvédelmi hatóság jár el a hatályos jogszabályok alapján!

Kérem, hogy ha azt tapasztalják, hogy egyes lakosok nem a rendeletben meghatározott napokon és időszakban, valamint feltételek mellett égetnek, ne a jegyzőhöz, hanem a Tűzoltósághoz forduljanak a 105-ös telefonszámon, mert nekik van hatáskörük az intézkedésre!

Ha a Tűzoltóknak kell kivonulniuk, komoly, többszázezer forintos bírságra is számíthat az, aki semmibe veszi a helyi szabályokat!

Ismételten felhívom a figyelmüket, hogy kerti hulladékot égetni csak szeptember 1. és május 31. közötti időszakban

kedden és csütörtökön 13-18 óráig,

szombaton 15-18 óráig (de csak maximálisan 3 órát az 5 órás időszakból!!) megengedett,

megfelelő időjárási körülmények mellett!

Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés!

9/2015. (V.21.) rendelet

 

 

Kató Mária s. k.

  jegyző

 

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

 

Győrújfalu községben

a következő időpontokban történik:

2018. április 25-én (szerdán) 08.00 - 17.00 óráig,

2018. április 26-án (csütörtökön) 08.00 - 16.00 óráig.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját (2018. április 26.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni

a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

 utolsó határnapot (2018. április 26.) követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz,

Győrújfalu Község Önkormányzatához.

Másodfokú döntést a jegyző hoz.

 

 

Győrújfalu, 2018. 03. 28.

                                                                                                                                                                                                                                                Kató Mária sk.

                                                                                                                                                                                                                                                     jegyző

Tájékoztatás a hulladékudvar nyári nyitvatartásáról

tájékoztató

A háziorvosi rendelésben március 12-14 között helyettesítés lesz

Dr. Bán Barbara háziorvos értesíti a pácienseit, hogy  2018.  március 12. és március 14. között helyettesítés lesz

A helyettesítés alatt a rendelési idő a következőképpen alakul:

 

2018. 03. 12. (hétfő): Győrzámoly: 10:30-11:30: receptírás (csak állandó gyógyszerek)

                                                             11:30-12:30: betegek ellátás

2018. 03. 14. (szerda): Győrújfalu: 08:00-09:00: receptírás (csak állandó gyógyszerek)

                                                             09:00-10:00: betegek ellátása

                                     Győrzámoly: 10:30-12:30: receptírás (csak állandó gyógyszerek)

 

Helyettesítő orvos: dr. Környei Miklós (70/317-95-19)

Sürgős esetben a helyettesítő orvos hívható, illetve felkereshető saját rendelésén is.

Értesítés igazgatási szünetről

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2018. MÁRCIUS 10.-ÉN SZOMBATON IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Kató Mária sk.

   jegyző

Pályázat pénzügyi előadó munkakör betöltésére

a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §(1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

                                                                                         Bérezés: kiemelt, személyi bér

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 7.

részletes pályázati kiírás

A háziorvosi rendelés március 1-én és 2-án elmarad

Dr. Bán Barbara háziorvos értesíti a pácienseit, hogy 2018.  március 1-én (csütörtökön) és március 2-án (pénteken) kötelező szinten tartó tanfolyam miatt a háziorvosi rendelés elmarad.

 

Gallyazási értesítő (a munkálatok 2018. február 15-től kezdődnek)

001 Gallyazási értesítő 003

 

002 Gallyazási értesítő 003

Értesítés igazgatási szünetről

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2018.FEBRUÁR 1-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN IGAZGATÁSI SZÜNET (ÁRAMSZÜNET) MIATT ZÁRVA LESZ.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

 

Kató Mária sk.

   jegyző

Áramszüneti értesítő

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2018. február 1-én csütörtökön 08:30-15:30 óráig karbantartási munkálatok miatt az alábbi utcákban áramszünet lesz:

 

áramszünet

Tájékoztatás az önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjének megváltozásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 2018. február 1. napjától az alábbiak szerint változik:

Kérjük szíveskedjenek a szerdai és pénteki ügyfélfogadás-mentes napokat tiszteletben tartani és kopogtatással, telefonálással a munkavégzést nem zavarni!!

 

Hétfő

08:00-12:00, 13:00-15:45

Kedd

08:00-12:00, 13:00-15:45

Szerda

NINCS ügyfélfogadás

Csütörtök

08:00-12:00, 13:00-15:45

Péntek

NINCS ügyfélfogadás

Jegyző fogadóórája: hétfőn 09:00-11:00 óráig

Farsangi játszóház (2018. 02. 10. szombat 15:00-tól a Faluházban)

27072257_1765194450199578_5445543272570910961_n.jpg

Véradás

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete véradást szervez: 2018. január 22. napján hétfőn 15:30-19:00 óra között.

Helyszín: Faluház, 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 9.

 

26730844 1631598470229810 5282776083385047957 n

Háziorvosi rendelés az ünnepek alatt

Az ünnepek alatt a rendelések a következőképpen alakulnak:

 

12. 27-én (szerdán) és 2017. 12. 29-én (pénteken) háziorvosi rendelés nem lesz

12. 28-án (csütörtökön) a rendelés változatlan (08:00-12:00 Győrzámoly)

 


Sürgős esetben hívható: dr. Bán Barbara háziorvos (20/520-57-97)

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2017. DECEMBER 21. CSÜTÖRTÖKTŐL – 2017. DECEMBER 29. PÉNTEKIG IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

Ügyfélfogadás 2018. január 2. keddtől.

 

Kizárólag rendkívüli esetben (haláleset anyakönyvezése) értesítendő:

 • Vitéz Mónika anyakönyvvezető (20/204-57-71)
 • haláleset anyakönyvezésével kapcsolatos ügyintézés helyszíne: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. – Polgármesteri Hivatal

 

 Győrújfalu, 2017. december 19.  

                                                                                                                                                                                                                       Kató Mária sk.

                                                                                                                                                                                                                            jegyző

Építéshatósági ügyintézők szerinti területfelosztás 2018. január 1-től

ügyintézői lista

Adventi Játszóház a Faluházban (december 2. szombat 15:00-)

plakát

Tájékoztatás egyenlőbánásmód-referensi ügyfélfogadásról

tájékoztatás

A háziorvosi rendelés október 30-án és 31-én elmarad

Dr. Bán Barbara háziorvos értesíti a pácienseit, hogy 2017.  október 30-án (hétfőn) és október 31-én (kedden) helyettesítés lesz.

Rendelés Győrzámolyon csak 2017. október 30-án (hétfőn) lesz 11.00-13.00 óra között.

 

Helyettes orvos: Dr. Környei Miklós, akit sürgős esetben hívhatnak és a saját rendelésein is felkereshetnek. Telefonszáma: +3670/317-9519

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szevezetének felhívása növényvédő szerekkel kapcsolatban

felhívás

Győri Filharmonikus Zenekar 17_18 koncertsorozat

A Nikisch Artur, Richter János, Varga Tibor, Sándor János, Istvánffy Benedek és Flesch Károly hangversenybérletek mellett egy új bérletsorozattal várja közönségét a Győri Filharmonikus Zenekar a 2017/2018-as évadban, amely egyedülálló módon teremt lehetőséget a komolyzenei hangversenyek megrendezésére a hazai komolyzenei életben. De mit is takar ez az elnevezés, „17:18”? Igen, utal az évadra is, és az sem véletlen, hogy a zenekar ünnepi évfordulójában indul a sorozat. De az igazi jelentése nem más, mint a hangversenyek kezdési időpontja.

A Győri Filharmonikus Zenekar új bérletsorozatával egy új koncertkínálatot szeretne bevezetni a magyarországi komolyzenei életbe. A hangversenysorozat a szokásoktól eltérő, korábbi kezdési időpontjával a gyermekes családokra is gondol. A „17:18”-as koncertek alkalmával a Richter Terem épületében – „ovitermében” -, külön ezekre a hangversenyekre gyermekmegőrző üzemel majd, ahol képzett óvónők, gyermekfelügyelők gondos odafigyeléssel vigyáznak a 3-7 éves gyermekekre. Mindazok a felnőttek, akik nagyobb gyermekükkel együtt foglalnak helyet a nézőtéren, 50%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg gyermekük „17:18”-as bérletét.
A Zenekar azoknak a komolyzene iránt érdeklődőknek is szeretne kedvezni és azokat megszólítani, akik Győr vonzáskörzetében élnek, és akiknek a munkájuk befejezése után – bár nagyon szeretnének – már nem lenne lehetőségük, alkalmuk és idejük visszajönni egy esti előadást meghallgatni a Richter Teremben.
A koncerteket hétköznapokon tartjuk, tervezett időtartamuk 60-70 perc, amelyek szintén azt a célt szolgálják, hogy egy sűrű napirendben legyen idő az igényes, tartalmas kulturális kikapcsolódásra.
A négy előadásból álló bérletsorozatban a zenekar évados koncertjeiből hallgathatnak meg nagyszerű válogatást az érdeklődők. A „17:18”-as bérletsorozatban Berkes Kálmánkoncertjéből, Bényi Tibor hangversenyéből, Alastair Willis amerikai karmester műsorából ésGérard Korsten programjából szerepelnek művek.
Természetesen az új bérletet mindenkinek ajánlja a zenekar, de elsősorban azoknak kínálja, akiknek sűrű napirendjébe csak egy „rövid” koncert fér bele.
A Győri Filharmonikus Zenekar bízik benne, hogy sokan fognak élni ezzel a kezdeményezéssel, és a négy délutánon azok is csatlakozni fognak a zenekar előadásaihoz, akiknek a zsúfolt időbeosztásuk miatt erre máskor nem volna lehetőségük.
Bérletek már vásárolhatók a Richter Terem jegypénztárában és online a Jegymester hálózatában.
Bérletár: 11 000 Ft

 

plakát

Településképi lakossági fórum - 2017. október 25. 18:00 óra, Faluház

meghívó

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által indított GINOP 5.1.1. kiemelt projekt

képzési plakát

Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2017. 10. 3-án és 4-én szünetel

ÉRTESÍTÉS

 

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY

GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

2017. OKTÓBER 3-ÁN KEDDEN ÉS OKTÓBER 4-ÉN SZERDÁN

IGAZGATÁSI SZÜNET (ÁRAMSZÜNET)

MIATT

ZÁRVA LESZ.

 

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Kizárólag rendkívüli esetben értesítendő:

Nagy Imre Attila polgármester (20/911-88-00)

Kató Mária jegyző (20/59-76-579)

 

                                                                                                                                                                                                                                      Kató Mária sk.

Győrújfalu, 2017. szeptember 29.                                                                                                                                                                                                  jegyző

Bursa Hungarica 2018

Győrújfalu Községi Önkormányzat csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.

 

Az „A” típusú pályázatra azok a Győrújfalu területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Győrújfalu területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű  fiatalok jelentkezhetnek, akik

       a)  a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;

      vagy

      b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;

és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  2017. november 7.

 

Pályázati kiírások, egyéb információk:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A - 2018

PÁLYÁZATI KIÍRÁS B - 2018

Áramszüneti értesítő (2017. október 3., és 4.)

értesítő

Véradás

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete véradást szervez:

 

2017. szeptember 18. napján hétfőn 16:00-19:00 óra között, helyszín: Faluház, 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 9.

 

 

 

 

2017. évi eboltás időpontja

A Polgármesteri Hivatal értesíti a község eb tartóit, hogy az ebek 2017. év összevezetéses eboltását dr. Fekete László és dr. Vojtilla Zsuzsanna szolgáltató állatorvosok az alábbi időpontban és helyen végzik: 2017. 09. 30. szombat 14:00-15:00, illetve 2017. 10. 01. vasárnap 14:00-15:00, helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti parkoló

 

(elérhetőségük: http://szigetkoziallatorvos.hu/)

 

 

Háziorvos helyettesítése augusztus 21. - szeptember 1. között

helyettesítés rendje

Tájékoztatás ingyenes közműcsatlakozásról, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézésről

tájékoztató

Tájékoztatás háziorvos helyettesítéséről (2017.07.24-től 2017.07.28-ig)

helyettesítés rendje

hulladékudvarokban 15 01 01 azonosító kódú hulladékok átvételének felfüggesztése

GYHG tájékoztatása

Tájékoztatás háziorvos helyettesítéséről 2017. 06. 21-től 2017. 06. 30-ig

tájékoztató

Tájékoztatás az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról

tájékoztató

"Lehetőségek a falusi turizmusban" képzés

jelentkezési lap

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével együttműködve 2017-ben képzést indít "Lehetőségek a falusi turizmusban" címmel.

A képzés 70 órás, a sikeres vizsgát tevő hallgatók "Tanúsítványt" kapnak. Főbb témák: gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, környezetkialakítási ismertek, szabadidős tevékenységek szervezése, higiéniai, élelmiszerbiztonsági ismeretek, kommunikáció, markeing és fogyasztóvédelmi ismeretek; gyakorlat: "a jó gyakorlat elemei"

A képzés helyszíne: Győr-Moson-Sopron megyében Győr képző intézményében

A képzés díja: 75.000 Ft/fő, amely tartalmazza a képzés díját, valamint az egyszeri 5.000 Ft-os regisztrációs díjat.

Az oktatásra hétvégente kerül sor, várhatóan 10-12 alkalommal. Várható kezdés kellő létszámú jelentkező esetén június 23.

A képzésre jelentkezni a lenti űrlap kitöltésével lehet, az űrlap beérkezését követően a titkár felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot a továbbiakat illetően. Kérem jelentkezésüket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e mail címre lehetőség szerint június 2-ig szíveskedjenek megküldeni.

Falusi turizmust érintő pályázatok esetén, a képzés elfogadható a pályázatban vállalt szakirányú képzésnek; Nemzeti Tanusító Védjeggyel rendelkezők részére pedig továbbképzésnek minősül.

Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését, a képzésre nem csak egyesületi tagok jelentkezhetnek.

További kérdés esetén forduljon az egyesület titkárához (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Üdvözlettel:

Dr. Darabos Ferenc

                        GYMSM Falusi Turizmus Egyesület

                        titkár

Tel.: 70/418-59-50

A háziorvos rendelése az alábbi napokon elmarad: 05. 29. hétfő, 05. 31. szerda, 06.02. péntek

tájékoztató

Földhivatali Osztály tájékoztatása a 2017. évi határszemle időpontjáról

images/20170515083023490.pdf

Pünkösdi Játszóház (2017. 05. 20. szombat 15:00-tól a Faluházban)

 

pünkösdi játszóház

győrújfalui plébánia ének- és zenekarának koncertje (2017.05.01., 18:00, római katolikus templom)

plakát

Közmeghallgatás (2017. 04. 27. 18:00, Faluház)

Meghívó

GYHG tájékoztatása a hulladékudvarokban hulladék átvételének felfüggesztéséről

tájékoztató

Húsvéti játszóház (2017. 04. 08. szombat 15:00-tól a Faluházban)

plakát

Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása csatorna gerincvezeték tisztításáról

tájékoztatás

az Önkormányzati Hivatal 2017. 02. 23-i ügyfélfogadása szünetel

ÉRTESÍTÉS

Értesítem Győrújfalu község lakosait, hogy Győrújfalu község Önkormányzati Hivatalának ügyfélfogadása 2017. február 23-án, csütörtökön szünetel.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Győrújfalu, 2016. 02.20.    
 

                                                                                                            Kató Mária sk.

                                                                                                               jegyző

KSH tájékoztatása lakossági adatgyűjtésekről

tájékoztató levél

Győrújfalu Községi Önkormányzat a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet: Győrújfalui Vadvirág Óvoda ÓVODAPEDAGÓGUS (2 fő) munkakör betöltésére.

 

Pályázati kiírások:

óvodapedagógus pályázati kiírás (határozatlan)

óvodapedagógus pályázati kiírás (határozott)

 

 

 

A pályázatok további közzétételi helye: https://kozigallas.gov.hu/pages/login.aspx?U=https%3a%2f%2fkozigallas.gov.hu%2fpages%2fhome.aspx

 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt

Értesítem Győrújfalu község lakosait, hogy Győrújfalu község önkormányzati hivatala 2016. december 23. péntektől - 2017. január 1. vasárnapig igazgatási szünet miatt zárva lesz.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

 

Kizárólag rendkívüli esetben (haláleset anyakönyvezése) értesítendő:

-     Vitéz Mónika anyakönyvvezető (20/204-57-71)

-     haláleset anyakönyvezésével kapcsolatos ügyintézés helyszíne: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. – Polgármesteri Hivatal

 

 

Kató Mária sk.

 jegyző

Konditerem üzemeltetés

Tisztelt Érdeklődő!

Győrújfalu Községi Önkormányzat az alábbi felhívást teszi közzé a Győrújfalu, Ady Endre utca 57. szám alatt található konditerem üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosan.

Szép Napot!
Nagy Imre Attila
polgármester
 
Konditerem felhivás (.pdf)
 

Áramszünet

Kedves Győrújfaluiak és a BM tónál lakó „majdnem” Újfaluiak!

E.On tájékoztatása alapján 2016. január 22-én 8 órától 16 óráig az alábbi szakaszokon időszakos feszültség-mentesítés, nem egy helyen pedig teljes áramszünet lesz:

Ady Endre utca, Akácos utca, Berek utca, Bokros utca, Diófa utca, Duna utca, Hársfa utca, Jácint utca, József Attila utca, Kenderáztató utca, Major utca, Margaréta utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Sport utca, Tó utca (Lakópark is) teljes szakaszán, továbbá Mártonháza és a BM tó teljes területén.

Idézet az E.On tájékoztatójából: „A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni -még a közcélú hálózatról leválasztott módos is- szigorúan tilos! A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!”

 

Tekintettel a Polgármesteri Hivatal elhelyezkedésére és a fentebb részletezett szakaszokra pénteken igazgatási szünetet rendelek el a Polgármesteri Hivatalban, tehát az zárva tart!

Hajrá Újfalu!

Nagy Imre Attila
polgármester

 

Álláshirdetés: főnővér

Tisztelt Honlap Látogató!

Önkormányzatunk a mellékletben csatolt álláshirdetést teszi közzé főnővéri pozíció betöltésére!

Hajrá Újfalu!
Nagy Imre Attila
polgármester
 
Állás hírdetés (pdf)

 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.