Hírek

az önkormányzati hivatal 2018. június 25-én hétfőn zárva lesz

 

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2018. JÚNIUS 25-ÉN HÉTFŐN IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

Szíves megértésüket köszönjük!

 

 

Győrújfalu, 2018. június 20.          

                                                                

                                                                                                                                                                                                        Nagy Imre Attila sk.

                                                                                                                                                                                                           polgármester

                                                                                                

Pályázat jegyzői munkakör betöltésére

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
jegyző
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, határozotlan idejű vezetői megbízással

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 7., 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57., 9173 Győrladamér, Szent I. u. 41.

 

részletes pályázati kiírás

a falugazdász ügyfélfogadása átmenetileg szünetel

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Enzsöly Dezső falugazdász keddi fogadónapjai átmenetileg (bizonytalan ideig) elmaradnak.

Ügyintézésre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságán van lehetőség.

9025 Győr, Csipkegyári utca 2-4.

Telefonszám: 96/310-245

Pünkösdi Játszóház

Névtelen

GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatása a 2018. 04. 21-i bio hulladékszállításáról

tájékoztató

Értesítés igazgatási szünetről

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2018. MÁRCIUS 21.-ÉN SZOMBATON IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Kató Mária sk.

   jegyző

Tájékoztatás az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről

Tisztelt Lakosság!

 

Tájékoztatom Önöket, hogy Győrújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló 9/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete 9. § alapján a rendeletben foglalt szabályok be nem tartása esetén a szabálytalanság elkövetőjével szemben a tűzvédelmi hatóság jár el a hatályos jogszabályok alapján!

Kérem, hogy ha azt tapasztalják, hogy egyes lakosok nem a rendeletben meghatározott napokon és időszakban, valamint feltételek mellett égetnek, ne a jegyzőhöz, hanem a Tűzoltósághoz forduljanak a 105-ös telefonszámon, mert nekik van hatáskörük az intézkedésre!

Ha a Tűzoltóknak kell kivonulniuk, komoly, többszázezer forintos bírságra is számíthat az, aki semmibe veszi a helyi szabályokat!

Ismételten felhívom a figyelmüket, hogy kerti hulladékot égetni csak szeptember 1. és május 31. közötti időszakban

kedden és csütörtökön 13-18 óráig,

szombaton 15-18 óráig (de csak maximálisan 3 órát az 5 órás időszakból!!) megengedett,

megfelelő időjárási körülmények mellett!

Vasár- és ünnepnapokon tilos az égetés!

9/2015. (V.21.) rendelet

 

 

Kató Mária s. k.

  jegyző

 

Óvodai beiratkozás

HIRDETMÉNY

 

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

JELENTKEZÉSE

 

Győrújfalu községben

a következő időpontokban történik:

2018. április 25-én (szerdán) 08.00 - 17.00 óráig,

2018. április 26-án (csütörtökön) 08.00 - 16.00 óráig.

 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2018. augusztus 31-ig betöltik

legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló

2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

 

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének

utolsó határnapját (2018. április 26.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni

a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik

2018. augusztus 31-e után töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők)

is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

A jelentkezéskor be kell mutatni:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát),

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt

 utolsó határnapot (2018. április 26.) követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított

tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz,

Győrújfalu Község Önkormányzatához.

Másodfokú döntést a jegyző hoz.

 

 

Győrújfalu, 2018. 03. 28.

                                                                                                                                                                                                                                                Kató Mária sk.

                                                                                                                                                                                                                                                     jegyző

Tájékoztatás a hulladékudvar nyári nyitvatartásáról

tájékoztató

A háziorvosi rendelésben március 12-14 között helyettesítés lesz

Dr. Bán Barbara háziorvos értesíti a pácienseit, hogy  2018.  március 12. és március 14. között helyettesítés lesz

A helyettesítés alatt a rendelési idő a következőképpen alakul:

 

2018. 03. 12. (hétfő): Győrzámoly: 10:30-11:30: receptírás (csak állandó gyógyszerek)

                                                             11:30-12:30: betegek ellátás

2018. 03. 14. (szerda): Győrújfalu: 08:00-09:00: receptírás (csak állandó gyógyszerek)

                                                             09:00-10:00: betegek ellátása

                                     Győrzámoly: 10:30-12:30: receptírás (csak állandó gyógyszerek)

 

Helyettesítő orvos: dr. Környei Miklós (70/317-95-19)

Sürgős esetben a helyettesítő orvos hívható, illetve felkereshető saját rendelésén is.

Értesítés igazgatási szünetről

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2018. MÁRCIUS 10.-ÉN SZOMBATON IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Kató Mária sk.

   jegyző

Pályázat pénzügyi előadó munkakör betöltésére

a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. §(1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
pénzügyi előadó
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

                                                                                         Bérezés: kiemelt, személyi bér

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 7.

részletes pályázati kiírás

A háziorvosi rendelés március 1-én és 2-án elmarad

Dr. Bán Barbara háziorvos értesíti a pácienseit, hogy 2018.  március 1-én (csütörtökön) és március 2-án (pénteken) kötelező szinten tartó tanfolyam miatt a háziorvosi rendelés elmarad.

 

Gallyazási értesítő (a munkálatok 2018. február 15-től kezdődnek)

001 Gallyazási értesítő 003

 

002 Gallyazási értesítő 003

Értesítés igazgatási szünetről

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2018.FEBRUÁR 1-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN IGAZGATÁSI SZÜNET (ÁRAMSZÜNET) MIATT ZÁRVA LESZ.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

 

Kató Mária sk.

   jegyző

Áramszüneti értesítő

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. értesíti a tisztelt lakosságot, hogy 2018. február 1-én csütörtökön 08:30-15:30 óráig karbantartási munkálatok miatt az alábbi utcákban áramszünet lesz:

 

áramszünet

Tájékoztatás az önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjének megváltozásáról

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadási rendje 2018. február 1. napjától az alábbiak szerint változik:

Kérjük szíveskedjenek a szerdai és pénteki ügyfélfogadás-mentes napokat tiszteletben tartani és kopogtatással, telefonálással a munkavégzést nem zavarni!!

 

Hétfő

08:00-12:00, 13:00-15:45

Kedd

08:00-12:00, 13:00-15:45

Szerda

NINCS ügyfélfogadás

Csütörtök

08:00-12:00, 13:00-15:45

Péntek

NINCS ügyfélfogadás

Jegyző fogadóórája: hétfőn 09:00-11:00 óráig

Farsangi játszóház (2018. 02. 10. szombat 15:00-tól a Faluházban)

27072257_1765194450199578_5445543272570910961_n.jpg

Véradás

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete véradást szervez: 2018. január 22. napján hétfőn 15:30-19:00 óra között.

Helyszín: Faluház, 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 9.

 

26730844 1631598470229810 5282776083385047957 n

Háziorvosi rendelés az ünnepek alatt

Az ünnepek alatt a rendelések a következőképpen alakulnak:

 

12. 27-én (szerdán) és 2017. 12. 29-én (pénteken) háziorvosi rendelés nem lesz

12. 28-án (csütörtökön) a rendelés változatlan (08:00-12:00 Győrzámoly)

 


Sürgős esetben hívható: dr. Bán Barbara háziorvos (20/520-57-97)

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA 2017. DECEMBER 21. CSÜTÖRTÖKTŐL – 2017. DECEMBER 29. PÉNTEKIG IGAZGATÁSI SZÜNET MIATT ZÁRVA LESZ.

Ügyfélfogadás 2018. január 2. keddtől.

 

Kizárólag rendkívüli esetben (haláleset anyakönyvezése) értesítendő:

  • Vitéz Mónika anyakönyvvezető (20/204-57-71)
  • haláleset anyakönyvezésével kapcsolatos ügyintézés helyszíne: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. – Polgármesteri Hivatal

 

 Győrújfalu, 2017. december 19.  

                                                                                                                                                                                                                       Kató Mária sk.

                                                                                                                                                                                                                            jegyző

Építéshatósági ügyintézők szerinti területfelosztás 2018. január 1-től

ügyintézői lista

Adventi Játszóház a Faluházban (december 2. szombat 15:00-)

plakát

Tájékoztatás egyenlőbánásmód-referensi ügyfélfogadásról

tájékoztatás

A háziorvosi rendelés október 30-án és 31-én elmarad

Dr. Bán Barbara háziorvos értesíti a pácienseit, hogy 2017.  október 30-án (hétfőn) és október 31-én (kedden) helyettesítés lesz.

Rendelés Győrzámolyon csak 2017. október 30-án (hétfőn) lesz 11.00-13.00 óra között.

 

Helyettes orvos: Dr. Környei Miklós, akit sürgős esetben hívhatnak és a saját rendelésein is felkereshetnek. Telefonszáma: +3670/317-9519

Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szevezetének felhívása növényvédő szerekkel kapcsolatban

felhívás

Győri Filharmonikus Zenekar 17_18 koncertsorozat

A Nikisch Artur, Richter János, Varga Tibor, Sándor János, Istvánffy Benedek és Flesch Károly hangversenybérletek mellett egy új bérletsorozattal várja közönségét a Győri Filharmonikus Zenekar a 2017/2018-as évadban, amely egyedülálló módon teremt lehetőséget a komolyzenei hangversenyek megrendezésére a hazai komolyzenei életben. De mit is takar ez az elnevezés, „17:18”? Igen, utal az évadra is, és az sem véletlen, hogy a zenekar ünnepi évfordulójában indul a sorozat. De az igazi jelentése nem más, mint a hangversenyek kezdési időpontja.

A Győri Filharmonikus Zenekar új bérletsorozatával egy új koncertkínálatot szeretne bevezetni a magyarországi komolyzenei életbe. A hangversenysorozat a szokásoktól eltérő, korábbi kezdési időpontjával a gyermekes családokra is gondol. A „17:18”-as koncertek alkalmával a Richter Terem épületében – „ovitermében” -, külön ezekre a hangversenyekre gyermekmegőrző üzemel majd, ahol képzett óvónők, gyermekfelügyelők gondos odafigyeléssel vigyáznak a 3-7 éves gyermekekre. Mindazok a felnőttek, akik nagyobb gyermekükkel együtt foglalnak helyet a nézőtéren, 50%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg gyermekük „17:18”-as bérletét.
A Zenekar azoknak a komolyzene iránt érdeklődőknek is szeretne kedvezni és azokat megszólítani, akik Győr vonzáskörzetében élnek, és akiknek a munkájuk befejezése után – bár nagyon szeretnének – már nem lenne lehetőségük, alkalmuk és idejük visszajönni egy esti előadást meghallgatni a Richter Teremben.
A koncerteket hétköznapokon tartjuk, tervezett időtartamuk 60-70 perc, amelyek szintén azt a célt szolgálják, hogy egy sűrű napirendben legyen idő az igényes, tartalmas kulturális kikapcsolódásra.
A négy előadásból álló bérletsorozatban a zenekar évados koncertjeiből hallgathatnak meg nagyszerű válogatást az érdeklődők. A „17:18”-as bérletsorozatban Berkes Kálmánkoncertjéből, Bényi Tibor hangversenyéből, Alastair Willis amerikai karmester műsorából ésGérard Korsten programjából szerepelnek művek.
Természetesen az új bérletet mindenkinek ajánlja a zenekar, de elsősorban azoknak kínálja, akiknek sűrű napirendjébe csak egy „rövid” koncert fér bele.
A Győri Filharmonikus Zenekar bízik benne, hogy sokan fognak élni ezzel a kezdeményezéssel, és a négy délutánon azok is csatlakozni fognak a zenekar előadásaihoz, akiknek a zsúfolt időbeosztásuk miatt erre máskor nem volna lehetőségük.
Bérletek már vásárolhatók a Richter Terem jegypénztárában és online a Jegymester hálózatában.
Bérletár: 11 000 Ft

 

plakát

Településképi lakossági fórum - 2017. október 25. 18:00 óra, Faluház

meghívó

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal által indított GINOP 5.1.1. kiemelt projekt

képzési plakát

Az Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása 2017. 10. 3-án és 4-én szünetel

ÉRTESÍTÉS

 

ÉRTESÍTEM GYŐRÚJFALU KÖZSÉG LAKOSAIT, HOGY

GYŐRÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATALA

2017. OKTÓBER 3-ÁN KEDDEN ÉS OKTÓBER 4-ÉN SZERDÁN

IGAZGATÁSI SZÜNET (ÁRAMSZÜNET)

MIATT

ZÁRVA LESZ.

 

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Kizárólag rendkívüli esetben értesítendő:

Nagy Imre Attila polgármester (20/911-88-00)

Kató Mária jegyző (20/59-76-579)

 

                                                                                                                                                                                                                                      Kató Mária sk.

Győrújfalu, 2017. szeptember 29.                                                                                                                                                                                                  jegyző

Bursa Hungarica 2018

Győrújfalu Községi Önkormányzat csatlakozott a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához.

 

Az „A” típusú pályázatra azok a Győrújfalu területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik  felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok a Győrújfalu területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű  fiatalok jelentkezhetnek, akik

       a)  a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás;

      vagy

      b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizettek;

és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:  2017. november 7.

 

Pályázati kiírások, egyéb információk:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A - 2018

PÁLYÁZATI KIÍRÁS B - 2018

Áramszüneti értesítő (2017. október 3., és 4.)

értesítő

Véradás

A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete véradást szervez:

 

2017. szeptember 18. napján hétfőn 16:00-19:00 óra között, helyszín: Faluház, 9171 Győrújfalu, Ady E. u. 9.

 

 

 

 

2017. évi eboltás időpontja

A Polgármesteri Hivatal értesíti a község eb tartóit, hogy az ebek 2017. év összevezetéses eboltását dr. Fekete László és dr. Vojtilla Zsuzsanna szolgáltató állatorvosok az alábbi időpontban és helyen végzik: 2017. 09. 30. szombat 14:00-15:00, illetve 2017. 10. 01. vasárnap 14:00-15:00, helyszín: Polgármesteri Hivatal előtti parkoló

 

(elérhetőségük: http://szigetkoziallatorvos.hu/)

 

 

Háziorvos helyettesítése augusztus 21. - szeptember 1. között

helyettesítés rendje

Tájékoztatás ingyenes közműcsatlakozásról, olcsóbb és fogyasztóbarát ügyintézésről

tájékoztató

Tájékoztatás háziorvos helyettesítéséről (2017.07.24-től 2017.07.28-ig)

helyettesítés rendje

hulladékudvarokban 15 01 01 azonosító kódú hulladékok átvételének felfüggesztése

GYHG tájékoztatása

Tájékoztatás háziorvos helyettesítéséről 2017. 06. 21-től 2017. 06. 30-ig

tájékoztató

Tájékoztatás az egységes európai és a nemzeti segélyhívó számok használatával kapcsolatos tudnivalókról

tájékoztató

"Lehetőségek a falusi turizmusban" képzés

jelentkezési lap

 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Falusi Turizmus Egyesület, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségével együttműködve 2017-ben képzést indít "Lehetőségek a falusi turizmusban" címmel.

A képzés 70 órás, a sikeres vizsgát tevő hallgatók "Tanúsítványt" kapnak. Főbb témák: gazdálkodási és vállalkozási ismeretek, környezetkialakítási ismertek, szabadidős tevékenységek szervezése, higiéniai, élelmiszerbiztonsági ismeretek, kommunikáció, markeing és fogyasztóvédelmi ismeretek; gyakorlat: "a jó gyakorlat elemei"

A képzés helyszíne: Győr-Moson-Sopron megyében Győr képző intézményében

A képzés díja: 75.000 Ft/fő, amely tartalmazza a képzés díját, valamint az egyszeri 5.000 Ft-os regisztrációs díjat.

Az oktatásra hétvégente kerül sor, várhatóan 10-12 alkalommal. Várható kezdés kellő létszámú jelentkező esetén június 23.

A képzésre jelentkezni a lenti űrlap kitöltésével lehet, az űrlap beérkezését követően a titkár felveszi a jelentkezővel a kapcsolatot a továbbiakat illetően. Kérem jelentkezésüket a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e mail címre lehetőség szerint június 2-ig szíveskedjenek megküldeni.

Falusi turizmust érintő pályázatok esetén, a képzés elfogadható a pályázatban vállalt szakirányú képzésnek; Nemzeti Tanusító Védjeggyel rendelkezők részére pedig továbbképzésnek minősül.

Várjuk a téma iránt érdeklődők jelentkezését, a képzésre nem csak egyesületi tagok jelentkezhetnek.

További kérdés esetén forduljon az egyesület titkárához (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.).

Üdvözlettel:

Dr. Darabos Ferenc

                        GYMSM Falusi Turizmus Egyesület

                        titkár

Tel.: 70/418-59-50

A háziorvos rendelése az alábbi napokon elmarad: 05. 29. hétfő, 05. 31. szerda, 06.02. péntek

tájékoztató

Földhivatali Osztály tájékoztatása a 2017. évi határszemle időpontjáról

images/20170515083023490.pdf

Pünkösdi Játszóház (2017. 05. 20. szombat 15:00-tól a Faluházban)

 

pünkösdi játszóház

győrújfalui plébánia ének- és zenekarának koncertje (2017.05.01., 18:00, római katolikus templom)

plakát

Közmeghallgatás (2017. 04. 27. 18:00, Faluház)

Meghívó

GYHG tájékoztatása a hulladékudvarokban hulladék átvételének felfüggesztéséről

tájékoztató

Húsvéti játszóház (2017. 04. 08. szombat 15:00-tól a Faluházban)

plakát

Pannon-Víz Zrt. tájékoztatása csatorna gerincvezeték tisztításáról

tájékoztatás

az Önkormányzati Hivatal 2017. 02. 23-i ügyfélfogadása szünetel

ÉRTESÍTÉS

Értesítem Győrújfalu község lakosait, hogy Győrújfalu község Önkormányzati Hivatalának ügyfélfogadása 2017. február 23-án, csütörtökön szünetel.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

Győrújfalu, 2016. 02.20.    
 

                                                                                                            Kató Mária sk.

                                                                                                               jegyző

KSH tájékoztatása lakossági adatgyűjtésekről

tájékoztató levél

Győrújfalu Községi Önkormányzat a „közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A§ alapján pályázatot hirdet: Győrújfalui Vadvirág Óvoda ÓVODAPEDAGÓGUS (2 fő) munkakör betöltésére.

 

Pályázati kiírások:

óvodapedagógus pályázati kiírás (határozatlan)

óvodapedagógus pályázati kiírás (határozott)

 

 

 

A pályázatok további közzétételi helye: https://kozigallas.gov.hu/pages/login.aspx?U=https%3a%2f%2fkozigallas.gov.hu%2fpages%2fhome.aspx

 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepek alatt

Értesítem Győrújfalu község lakosait, hogy Győrújfalu község önkormányzati hivatala 2016. december 23. péntektől - 2017. január 1. vasárnapig igazgatási szünet miatt zárva lesz.

Szíves megértésüket köszönjük.

 

 

Kizárólag rendkívüli esetben (haláleset anyakönyvezése) értesítendő:

-     Vitéz Mónika anyakönyvvezető (20/204-57-71)

-     haláleset anyakönyvezésével kapcsolatos ügyintézés helyszíne: 9061 Vámosszabadi, Szabadi u. 57. – Polgármesteri Hivatal

 

 

Kató Mária sk.

 jegyző

Konditerem üzemeltetés

Tisztelt Érdeklődő!

Győrújfalu Községi Önkormányzat az alábbi felhívást teszi közzé a Győrújfalu, Ady Endre utca 57. szám alatt található konditerem üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatosan.

Szép Napot!
Nagy Imre Attila
polgármester
 
Konditerem felhivás (.pdf)
 

Áramszünet

Kedves Győrújfaluiak és a BM tónál lakó „majdnem” Újfaluiak!

E.On tájékoztatása alapján 2016. január 22-én 8 órától 16 óráig az alábbi szakaszokon időszakos feszültség-mentesítés, nem egy helyen pedig teljes áramszünet lesz:

Ady Endre utca, Akácos utca, Berek utca, Bokros utca, Diófa utca, Duna utca, Hársfa utca, Jácint utca, József Attila utca, Kenderáztató utca, Major utca, Margaréta utca, Petőfi utca, Rákóczi utca, Sport utca, Tó utca (Lakópark is) teljes szakaszán, továbbá Mártonháza és a BM tó teljes területén.

Idézet az E.On tájékoztatójából: „A balesetek megelőzése érdekében felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben áramfejlesztőt használ, akkor áramszolgáltatói engedély nélkül az aggregátort a belső hálózatra kötni -még a közcélú hálózatról leválasztott módos is- szigorúan tilos! A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt kérjük megértését!”

 

Tekintettel a Polgármesteri Hivatal elhelyezkedésére és a fentebb részletezett szakaszokra pénteken igazgatási szünetet rendelek el a Polgármesteri Hivatalban, tehát az zárva tart!

Hajrá Újfalu!

Nagy Imre Attila
polgármester

 

Álláshirdetés: főnővér

Tisztelt Honlap Látogató!

Önkormányzatunk a mellékletben csatolt álláshirdetést teszi közzé főnővéri pozíció betöltésére!

Hajrá Újfalu!
Nagy Imre Attila
polgármester
 
Állás hírdetés (pdf)

 

Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.